Den aller enkleste måten å etablere radonsperre!
Barrikade radonsperre er et to-komponent produkt som påføres betongoverflaten med stålbrett eller rull. Barrikade radonsperre kan benyttes på alle nye eller gamle betonggulv der det skal etableres radonsperre. Produktet gir utmerket heft på betongunderlag. Barrikade Radonsperre kan benyttes på fersk betong (allerede etter 1-2 døgn). Dersom det skal legges et gulvbelegg over som krever god vedheft til underlag legges Barrikade Radonsperre i to strøk, der det andre strøket sandes av. Dersom det skal installeres et fugefritt belegg fungerer Barrikade Radonsperre samtidig som primer for beleggsystemet.

Barrikade Radonsperre er testet hos Svensk Provning og måleverdiene er godt innenfor det som kreves for radonsperrer.
Radon-SP

Radongjennomgang:
SP-202266
<3,0 x 10-9 m/s
Radonmotstand:
SP-202266
>3,3 x 108 s/m

This post is also available in: English