På Campus Ås, den nye Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, har StoCretec Flooring as gjennomført sitt største prosjekt noensinne.

På oppdrag for Hent, som har hatt entreprisen for alle innredningsarbeider for Statsbygg, har vi siden høsten 2017 installert 70 000 m2 av ulike typer fugefrie belegg på gulv, vegger og tak.

Prosjektet kjennetegnes først og fremst av høy kompleksitet i gjennomføringen grunnet mange ulike arealer med svært ulike krav til funksjon. Fellesnevneren er fugefrie, renholdsvennlige og hygieniske flater. Enkelte arealer har ekstreme krav. Det er levert gasstette, slitesterke og kjemikaliebestandige løsninger til gulv, vegg og tak for å oppfylle høye krav til smittevern. I andre arealer er det installert skreddersydde spesialbelegg. Som for eksempel i hestestallen som har fått slitesterke, men samtidig støtdempende, belegg.

For å løse oppgaven, har StoCretec Flooring as utnyttet  hele bredden av sin produktportefølje. Fra fabrikken i Moss og Sto´s selskaper i Tyskland, og innbefatter ulike epoxy-, polyuretan- og MMA-systemer og kombinasjoner av disse. Vi har engasjert  to av våre hovedsamarbeidspartnere som UE for installasjon av fugefrie belegg på prosjektet. Malermester Morten Skancke as og Bas 2 as. Andre underleverandører som har vært involvert er RE-Gulvavretting (flytavretting) Straltech (sandblåsing og blastring), Multikraft (alle typer spesialarbeider), Malland as (spesialbelegg). Samt en utenlandsk leverandør som har stått for installasjon av spesialbelegg.

Laboratorier, oppstalling dyr, operasjonsrom, akvarier, gasstette rom, oppvåkningsrom, obduksjonsrom, luftegårder, auditorier, korridorer, tekniske rom, lasteområder, møterom, garderober