Samferdsel

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg har en bred anvendelse i ulike samferdselsprosjekter slik som gangbroer, gangveier, sykkelstier, perronger, fortau og rundkjøringer. Løsningene egner seg vel så mye til utsmykking som til å skape attraktive, vedlikeholdsvennlige miljøer. For arealer med stor trafikk kan en benytte Barrikade Steindekke Trafikk.

Hesselberg Bygg sykkelveier som kan fargesettes etter ønske og behov.

Barrikade Trafikk kan fargesettes etter ønske

This post is also available in: English