Miljøpolicy

StoCretec Flooring har satt seg som mål å være en foregangsbedrift på miljø i vår bransje.
For å oppnå dette må vi jobbe på mange fronter samtidig og tilstrebe å ligge i forkant i anvendelse av miljøvennlig teknologi.

Miljøpolicy

Utslipp til det ytre miljø

Fra vi mottar råvarer på vår fabrikk har vi null utslipp til det ytre miljø.
Unntak er transport med lastebil av varer og avfall.

Miljøpolicy

Energibruk under produksjon

Vår produksjon fra vi mottar råvare krever lite energi,
og med produksjon i Norge er denne i all hovedsak fornybar.
Det kreves drivstoff til transport av varer og avfall.

Bruk av fornybare råvarer  

Vi anvender i økende grad råvarer basert på bio-oljer fra planter
og matavfall, som en erstatning for råvarer utvunnet fra olje.
Det er et mål å fase inn dette i en størst mulig andel av produktene våre,
så snart vi kan utvikle tilsvarende egenskaper med disse råvarene.

Miljøpolicy

Emisjon fra gulvsystemene

Våre produkter inneholder ikke løsemidler og har lav emisjon
etter at de er installert. For å tilfredsstille Breeam Nor i Norge kreves svært
lave verdier av VOC, lavere enn for eksempel i Sverige og Danmark, men de
fleste av våre systemer for innendørs applikasjoner vil kunne tilfredsstille dette kravet.

Miljøpolicy

Helseaspektet ved bruk av produktene

Våre produkter inneholder ikke noen av stoffene på uønsket listen til
BREEAM NOR. Vi legger stor vekt på å holde oss oppdatert på myndighetskrav
og bransjekrav og fase ut stoffer som er uønsket. HMS-datablader er alltid
oppdaterte og vi har fokus på at egne ansatte, transportører og
installatører følger alle retningslinjer som er definert her.

Miljøpolicy

Avfallshåndtering

Sto Cretec Flooring tilhører Grønt Punkt, returordning for emballasje,
og har kildesortering i vår fabrikk.
I den grad det er mulig benytter vi fat eller containere for å unngå tomemballasje.

This post is also available in: English