Næringsmiddel

Næringsmiddelndustri er blant de mest krevende områdene gulvmessig, på grunn av stor belastning i kombinasjon med svært strenge krav til hygiene. I tillegg er det også veldig ulike krav i ulike deler av næringsmiddelindustrien, slik som for eksempel bakerier og fiskeforedling.

Den mekaniske belastningen varierer, akkurat som termisk belastning og kjemikaliebelastningen og må spesifiseres før en velger løsning. Felles for alle er at det er viktig med et lyst og trivelig arbeidsmiljø, at det i alle våte soner må sørges for sklisikring. Gulvene må også være lette å holde rene slik at det blir minimale muligheter for framvekst av bakterier.

This post is also available in: English