Produksjon

Produksjonsbedrifter kjennetegnes gjerne av at det er mange folk som arbeider på gulvet og at det er svært viktig med et lyst, trivelig, ryddig og sikkert arbeidsmiljø. Det forekommer mange ulike typer mekanisk belastning. Det er som regel moderate termiske- og kjemiske belastninger. I noen tilfeller kan det være krav til at belegget skal ha antistatiske egenskaper (ESD). Det vil være ulike krav avhengig om en er ute etter eksplosjonssikring, beskyttelse av elektriske komponenter eller beskyttelse av personell og elektrisk utstyr. Vi kan tilby en portefølje av ESD-belegg som tilfredsstiller de ulike funksjonskravene, (vedlegg PDF 3,6 Mb). I enkelte typer produksjon, slik som i farmasøytisk industri, er det ekstreme krav til hygiene. Dette fordrer en svært tett overflate på belegget. Gulvene må også være lette å holde rene slik at det blir minimale muligheter for framvekst av bakterier. Vi har industrigulv spesialutviklet til formålet.

Systemer for produksjon:

This post is also available in: English