Parkeringshus

I parkeringshus er det spesielt store mekaniske belastninger som følge av biltrafikk, i særdeleshet der hvor piggdekk er mye brukt. Det blir dratt inn mye vann med bilene, også i kombinasjon med veisalt. Det er avgjørende at belegget tetter betongkonstruksjonen sik at en unngår armeringskorrosjon og at det ikke drypper saltinnholdig vann ned på biltak i etasjen under.

Hesselberg Bygg tilbyr løsninger for alle typer parkeringshus og alle arealene i et parkeringshus enten det dreier seg om kjelleretasje med fuktproblematikk, mellometasjer med eller uten bevegelser, lukkede eller åpne parkeringshus, toppetasje utsatt for vær og sollys, eller svingsoner og ramper med ekstra stor trafikkbelastning. De viktigste tilskuddene til vår egen produktfamilie er StoPox 590 EP som er diffusjonsåpent, rissovebyggende og svært slitesterkt, samt StoPox TEP Multitop som er en hybrid mellom epoxy og polyuretan og med en unik kombinasjon av høy fleksibilitet og slitestyrke. Med disse produktene vil vi også tilfredsstille alle relevante krav når det gjelder NS-EN 1504-2 og NS 13830 som er standardene som skal benyttes for å utarbeide spesifikasjoner for parkeringshus.

Systemer for parkeringshus:

Se nyhetssak :

This post is also available in: English