Lyst og trivelig arbeidsmiljø Spesiell mekanisk styrke for ekstreme belastninger Nødvendig grad av sklisikring bygges inn i belegget Belegget må kunne tåle søl av drivstoff, olje etc Ideelt for alle typer vaskehaller

Verksted

I verksteder er det som regel høy mekanisk belastning fra kjøretøy. Det kan forekomme oljesøl og lignende som krever riktig kjemikaliemotstand i tillegg til at en må sørge for sklisikring for å etablere et trygt arbeidsmiljø. Gulvene skal også være lette å holde rene for å unngå at det samler seg støv og skitt.

Gulvsystem for verksted:

This post is also available in: English