Stort utvalg av steinfarger Installeres på asfalt eller betong Fugefrie flater i oppkjørsler og inngangspartier Enkle løsninger for rehabilitering av utearealer

BOLIG

Natursteinsbeleggene egner seg godt til oppkjørsler og inngangspartier til boliger for å skape vedlikeholdsvennlige og attraktive miljøer. I større boligsameier vil en kunne benytte dekkene til å forskjønne utearealene, slik som gangstier og andre uterom.

This post is also available in: English