Utearealer næringsbygg2016-12-28T10:53:57+00:00

NÆRINGSBYGG

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg kan en sørge for at utearealene rundt næringseiendommer blir mer attraktive og løfter bygget. Det kan feks. Benyttes i inngangspartier, på parkeringsplasser og i gangarealer.

This post is also available in: English