Den beste løsningen for formgivning For å forskjønne utearealene rundt næringsbygg Oversiktlige og tiltalende parkeringsplasser Steinfarger som passer inn i arkitekturen Funksjonelt og vedlikeholdsvennlig

NÆRINGSBYGG

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg kan en sørge for at utearealene rundt næringseiendommer blir mer attraktive og løfter bygget. Det kan feks. Benyttes i inngangspartier, på parkeringsplasser og i gangarealer.

This post is also available in: English