Hva er GDPR?

Forordningen implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den gjelder for alle selskaper som selger til- og lagrer personlig informasjon om europeiske statsborgere, inkludert selskaper på andre kontinenter. Den gir innbyggere i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele Europa.

Informasjon om lagring og behandling av personopplysninger – GDPR

Har du hatt kontakt med Sto Cretec Flooring eller har noen hos oss kontaktet deg? Da kan det være at vi har lagret kontaktinformasjon om deg i vårt CRM system. Det kan være informasjon som navn, arbeidsted, rolle, telefon og e-mail. All informasjon er lagret sikkert på sikrede servere og i.h.t gjeldene regelverk for oppbevaring av personopplysninger.
Vi kan ha lagret personinformasjonen om deg fordi du har vært tilknytning et salg. Vi bruker informasjonen om deg til å gi deg som interessent en enda bedre oppfølging og for å posisjonere oss i nye salg du er tilknyttet. Vi lagrer også firmaopplysninger om selskapet du er tilknyttet som navn, organisasjonsnummer og adresser. For kunder lagrer vi tillegg, bilag og faktura informasjon. Regnskapsloven krever at vi lagrer bilag og fakturainformasjon om firmaet ditt i 5 år.
Hvis du har spørsmål om hvilken informasjon vi oppbevarer om deg eller har motforestillinger til at vi oppbevarer informasjon om deg, vennligst ta kontakt med oss ved å henvende deg her: bygg@sto.com

This post is also available in: English