PUBLIKUMSAREALER – ansiktet utad

Publikumsreal skal som regel være representative arealer som gir brukerne en god opplevelse. Men like viktig som estetikk er slitestyrke, siden det ofte er stor gangtrafikk i slike arealer, og som alltis renholdsvennighet.

Systemer for publikumsarealer:

This post is also available in: English