Vi har gleden av å lykkeønske vår tidligere eier AS Sigurd Hesselberg med et fantastisk flott nytt hovedkvarter. De har nå kontorer og verksted på Lindeberg. Samtidig er vi svært glad for at de kom til oss da de skulle ha et funksjonelt og tiltalende gulv. Gulv i vestibyle/resepsjon, kantiner og hovedtrapp.

Valget falt på Steno Terrazzo som ble installert i to ulike varianter av Traditional Line. Vi er overbevist om at de vil være svært fornøyde med denne løsningen. Installasjonen ble utført tidlig i 2020 av Fredrikstad Spesialprosjekt.