….og drenerer overflatevannet på en god måte.

Barrikade Steinbelegg er et anerkjent produkt som har vært på markedet i 20 år. Til nå er produktet utført i 15mm eller 18mm tykkelse som krever et fast underlag av asfalt eller betong. Stein/grus i ulike fraksjoner og farger støpes ut, brettes jevnt og danner en fast og dekorativ overflate. Barrikade Steinbelegg 15mm og 18mm har som mange kjenner gode drenerende egenskaper. Under IFLA-konferansen «Common Ground» i fjor høst presenterte StoCretec Flooring AS produktet Barrikade® Steinbelegg 30mm som kan utføres direkte på komprimert stein. Dette gir en åpen og drenerende overflate som leder overflatevannet rett til grunnen. I bymiljø vil areal med Barrikade Steinbelegg 30mm kategorisere som «ikke tett» tilsvarende som areal med grus eller gress. Et større areal med Barrikade Steinbelegg 30mm vil ha kapasitet til å motta store mengder overflatevann og kan redusere behovet for overvannsnett, fordrøyningsanlegg og mottakskummer.