Terrazzo

/Terrazzo

Terrazzo og designgulv

30 04, 2015

Redningsselskapet

By |2017-05-08T21:36:43+02:00april 30th, 2015|Terrazzo|0 Comments

Hesselberg Bygg AS ønsker å ta samfunnsansvar og støtter Redningsselskapet ved å gi organisasjonen et nytt Terrazzogulv til deres lokaler i Kristiansand. Terrazzo med logo Redningsselskapet er en humanitær organisasjon med formål å redde liv, berge verdier, verne kystmiljøet, drive opplysningsarbeid og forebyggende virksomhet for å bedre sikkerheten for sjøfarende. Redningsselskapets logo er [...]

11 03, 2015

Terrazzo – Soundseal

By |2017-05-08T21:37:42+02:00mars 11th, 2015|Terrazzo|0 Comments

I samarbeid med den svenske akustikkspesialisten Aprobo har Hesselberg Bygg as utviklet et system der Steno Terrazzo kan leveres med trinnlydsdemping fra 18-30 dB avhengig av bærekonstruksjon og oppbygging av gulv. Systemet er registrert i akustikkbergeningsprogrammet Bastian og kan beregne riktig løsning basert på krav i lydrapport og den aktuelle konstruksjonen. Steno Terrazzo med Lyddemping [...]