Hesselberg Bygg AS ønsker å ta samfunnsansvar og støtter Redningsselskapet ved å gi organisasjonen et nytt Terrazzogulv til deres lokaler i Kristiansand.

Terrazzo med logo

Redningsselskapet er en humanitær organisasjon med formål å redde liv, berge verdier, verne kystmiljøet, drive opplysningsarbeid og forebyggende virksomhet for å bedre sikkerheten for sjøfarende. Redningsselskapets logo er nedfelt i terrazzogulvet. Terrazzo er et slitesterkt gulv, som gir lave vedlikeholdskostnader for selskapet. Arbeidet ble utført av Norsk Terrazzo AS.

Takk fra selskapet