I slutten av juli/begynnelsen av august gjennnomførte StoCretec Flooring en omfatttende rehabilitering av P-hus for Pecunia Eiendom i Vika. Innenfor et stramt tidsprogram som ble overholdt til punkt og prikke ble det malt ca 10 000 m2 med vegger og søyler samtidig som det ble lagt et tofarget parkeringsbelegg på ca 5500 m2 fordelt på flere parkeringsarealer og rampe i to tilstøtende parkeringshus på betong og asfalt. Hele parkeringanlegget fikk på kort tid en vesentlig ansiktsløfting samtidig som en beskytter betongkonstruksjonen mot kloridangrep. StoCretec har hatt entreprisen med Fredrikstad Spesialprosjekt AS (dekker) og Malermester Morten Skancke AS (vegger og søyler) som UE.

FØR

ETTER