På Mans stora verkstad i Lørenskog, Norge är det full aktivitet. Verkstadshallarna är fulla av lastbilar, charterbussar och linjebussar som är inne för service. Under 2016 och 2017 har Hesselberg Bygg totalrenoverat golven på uppdrag av huvudentreprenören Haga Berg. Det är installerat 4000 m2 med EP Multi som har en slitstyrka och halksäkerhet som passar mycket bra i denna typ av verksamhet. Den ljusa färgen bidrar till en trevlig och trivsam arbetsmiljö. Man har byggt fall i golvet och alla avslutningar mot rännor och brunnar har blivit förstärkta.

Verkstäder

I verkstäder är det som regel hög mekanisk belastning från fordon. Det kan förekomma oljespill och liknande som kräver riktig kemikaliebeständighet samtidigt som det måste finnas ett halkskydd för att etablera en trygg arbetsmiljö. Golven skall också vara lätta att hålla rena för att förhindra att det samlas damm och smuts. Hesselberg/StoCretec har installerat fungerande golvsystem i flera anläggningar för buss-, tåg-, bil- och lastbilsservice.

This post is also available in: Swedish