Välj ”vår väg” – Barrikade Trafik!

Cykeltrafiken är en del i ett hållbart framtida transportsystem och att cykla är en fysisk aktivitet som ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa.

Cykeltrafiken måste dock vara säker för att den ska kunna betraktas som långsiktigt hållbar.

Ökat cyklande kommer att öka riskerna varför effektiva trafiksäkerhetsåtgärder måste vidtas. Trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken bygger på Nollvisionen och idag satsas det massor av resurser på att förstärka säkerheten i trafikrummet.

För detta finns prioriterade insatsområden:

 • Säker infrastruktur
 • Drift och underhåll med god kvalitet
 • Säkra cyklar och mopeder
 • Säkra personbilar och tunga fordon
 • Ökad användning av hjälm och annan skyddsutrustning
 • Beteendepåverkande insatser

 

Vi på StoCretec kan bidra med Barrikade Trafik, som med färg och materialval skapar synbara säkrare cykelvägar och säkra GCM-passager, etc

 

Det ställs en rad olika krav på beläggningar som markerar cykelvägar:

 • Slitstarkt
 • Tåla snöröjning
 • Tåla belastning från korsande trafik
 • Riktig friktion torr som våt
 • Snabb installation
 • Installeras på olika typer av underlag
 • Låg tjocklek
 • Färgval

Välj ”vår väg” – Barrikade Trafik!

Välkommen att höra av er för mer information.

This post is also available in: Swedish