Gulvsystem nord-norge AS har innstallert EP-Multi i verksted i Mosjøen, og har gitt nytt liv til verkstedgulvet.

Barrikade EP-Multi er et fugefritt belegg for gulv i industri- og næringsbygg. Systemet består av et selvutgjevnende grunnsjikt som avstrøs til overskudd med tørket, velgradert kvarts- eller spesialsand (Dynagrip), og deretter forsegles med en slitesterk og kjemikalieresistent topcoat. EP-Multi har generelt meget gode mekaniske egenskaper og er svært slitesterkt. Belegget leveres i flere varianter m.h.t. fasthetsegenskaper/elastisitet, og kan ved bruk av spesialsand (Dynagrip) som tilslagsmateriale oppnå ekstremt god slitestyrke.