I sommer installerer vi Barrikade Steinbelegg for PEAB og jernbaneverket på Gardermoen i forbindelse med utvidelse og rehabilitering av perrongene til togstasjonen ved flyplassen.

Det er valgt en kombinasjon av Lucern Silver og norsk Larvikitt for å skille mellom gangsoner og perrong. Ledelinjer og bokstaver er etablert med farget gul stein og gult bindemiddel.
Den estetisk tiltalende, fugefrie og funksjonelle løsningen installeres på to perronger på til sammen ca 2000 m2. Hesselberg Bygg AS er ansvarlig for entreprisen mens installasjonsarbeidene utføres av Malermester Walter P. Lislerud med assistanse fra Bas 2.

This post is also available in: English