Hesselberg Bygg har fått uppdraget med golvbeläggningsarbete på Campus Ås. Kontraktet är med huvudentreprenören Hent som har entreprenaden avseende inredningsarbetet för Statsbygg.

Det är Hesselberg Byggs historiskt största entreprenad på ca 75 000 kvm med olika fogfria härdplastbeläggningar, allt från gastäta rum, vårdplatser, operation, till auditorium och serviceytor. Hesselberg Bygg har lyckats med att få entreprenaden i styrkan man har tillsammans med Sto Cretec både när det gäller tekniska lösningar och genomförande. Större delen av utförandet blir under 2018 och slutförs fram till sommaren 2019.

Statsbygg uppför den nya veterinärbyggnaden på Campus Ås, där Veterinärinstitutet och Veterinärhögskolan samlokaliseras när de flyttar från Adamstuen i Oslo. Veterinärhögskolan är en del av Norges miljö- och biovetenskap (NMBU), medan Veterinärinstitutet är ett oberoende biomedicinskt forskningsinstitut.

Campus Ås är den största totala entreprenad och utbyggnad inom universitet och högskolor i Norge någonsin och den enda i sitt slag.

This post is also available in: Swedish