Hesselberg Bygg har sikret seg oppdraget med beleggsarbeidene til Campus Ås. Kontrakten er med hovedentreprenøren Hent, som har entreprisen på innredningsarbeider for Statsbygg, og er den største i Hesselberg Byggs historie. Oppdraget inkluderer ca 55 000 m2 med ulike herdeplastbelegg, i alt fra gasstette rom for oppstalling og operasjon, til auditorier og servicearealer. Hesselberg Bygg har nådd frem ved å tilby slagkraften de besitter sammen med Sto Cretec både når det gjelder tekniske løsninger og gjennomføringsevne. Størstedelen av oppdraget vil bli utført i 2018 og så sluttført fram mot sommeren 2019.

Prosjektinfo

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag.

Campus Ås er universitetsområdet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Når universitetets veterinærutdanning og det selvstendige Veterinærinstituttet i 2019 flytter fra Adamstuen i Oslo til Ås blir dette Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø-, biovitenskap og landskap.

Campus Ås består av parker og landlige grøntarealer med flere bygg, blant annet de monumentale steinbygningene Urbygningen og Tårnbygningen, som ble påbegynt i henholdsvis 1898 og 1921. Når utbygningen er ferdig er området tilført tre nye større bygg: Veterinærbygget, Fellesbygget og Ås Gård, samt det nye landskapsdraget Uraksen.

Foto: PG Campus Ås/Statsbygg