Barrikade i trafikken:

Hesselberg Bygg har sykkelveier som satsingsområde. Ingenting passer bedre inn i dette enn at Barrikade Steindekke er avbildet på forsiden av Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023.

Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023

Bildet illustrerer de mulighetene en har til å gjøre sykkelstien til en integrert del av et utemiljø, ved å velge en farge som passer inn i helheten. Hesselberg Bygg lanserer Barrikade Trafikk, som er en versjon av Barrikade Steindekke. Dette belegget vil egne seg spesielt godt til etablering av sykkelfelt i bymiljøer, der det kan installeres på eksisterende asfalt eller betong. Det er lagt prøvefelt for Vegevesenet i Stavanger og nye prosjekt er på gang våren 2016.

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg har en bred anvendelse i ulike samferdselsprosjekter slik som gangbroer, gangveier, sykkelstier, perronger, fortau og rundkjøringer. Løsningene egner seg vel så mye til utsmykking som til å skape attraktive, vedlikeholdsvennlige miljøer. For arealer med stor trafikk kan en benytte Barrikade Steindekke Trafikk.

Røde sykkelstier