Barrikade produkt logo

Bedrifter velger Barrikade:

I løpet av de siste månedene har vi og våre samarbeidspartnere inngått kontrakter på store prosjekter med en rekke kjente firmaer i inn og utland. IKEA, Tesla, Orkla Foods, Nortura, Borregaard, Mustad, Sørlandschips, Bertel O. Steen og Skeidar har alle valgt et av de fugefrie gulvsystemene fra Hesselberg Bygg as.

Gulvbeleggene, som til sammen vil utgjøre ca 30 000 kvadratmeter, er installert, og i ferd med å bli installert.

Gulvbeleggene er i mange ulike miljøer med svært ulike brukskrav. Det er derfor valgt totalt seks ulike løsninger hos de samme kundene. For oss er dette en bekreftelse på at bredden i produktsortimentet er en styrke, at det er viktig å værer grundig i vurdering av funksjonskrav opp i mot gulvsystem og at våre samarbeidende gulventreprenører har kompetanse og evne til å gjennomføre store prosjekter.

barrikadegulv