Barrikade Steindekke

Funksjonell og visuelt attraktiv løsning på trebroer

Den offisielle åpningen av Gang- og sykkelveien er fredag 3. juni.

Stavanger Kommune er i ferd med å lage ny gang og sykkelsti langs Hafrsfjord der Harald Hårfagre vant det avgjørende slaget om samlingen av Norge til et rike i 872.  I de mest ufremkommelige passasjene er det bygget gangbroer med bruk av accoya, et trevirke uten svell eller krymp. For at  brobanen ikke skulle ble for glatt er det frest ut spor i hver planke som er fylt opp med Barrikade Steindekke med steintype Norsk Kvarts. Broen er ikke bare blitt mer sikker for brukerne, men framstår også som estetisk tiltalende med mønsteret som dannes av tre- og steinmaterialet.

Hesselberg Bygg AS er kontraktspartner for Barrikade Steindekke, mens GH-Gulv har stått for installasjonen. Stangeland Maskin er hovedentreprenør for prosjektet.