Tesla velger Barrikade

En av verdens mest innovative bedrifter, Tesla, har satset på Barrikadebelegg i flere av sine bilverksteder. Både på Brumunddal, i Tromsø, i Bergen og i Trondheim er det valgt industrigulv fra Hesselberg Bygg. I tillegg skal det installeres i Drammen i den nærmeste framtid.

I alle tilfeller er det valgt varianter av Barrikade EP Multi, med ulike tykkelser avhengig av type belastning, og i et tilfelle med et fleksibelt mellomlag for å ta opp bevegelser i underlaget.

Sklisikringen bygges inn i belegget og kan velges mellom alt fra svært fin til svært grov. Her vil det være en vurdering av krav til ruhet (sikkert arbeidsmiljø) og slitestyrke (avhengig av hva slags type trafikk det er på verkstedsgulvet) kontra rengjøringsvennlighet. Barrikadegulvene har lav emisjon og passer godt inn i Teslas miljøprofil.

Hesselberg Bygg as har hatt et utmerket samarbeid med Archiment i Holland om disse prosjektene som legger vekt på at vi kan tilby løsninger tilpasset de spesifikke kraven på hvert sted. God prosjektgjennomføring og at vi er landsdekkende. Oppdragene for Tesla er utført av Bas 2, Industrigulvspesialisten, Malermester Morten Skancke og Gulvsystemer Nord-Norge.

 

Tesla velger barrikade

Systembeskrivelse:

Barrikade EP-Multi er et fugefritt epoxybelegg for gulv i industri- og næringsbygg.

Systemet består av et grunnsjikt med selvutjevnende epoxy som avstrøs til overskudd med tørket, velgradert kvarts- eller spesialsand (Dynagrip), og deretter forsegles med en slitesterk og kjemikalieresistent topcoat. Beleggsystemet utlegges flytende i sjikttykkelser fra 2 til 7 mm. Barrikade EP-Multi leveres i 8 standardfarger og med ulike grader av sklisikkerhet.