P-Hus

Parkeringshus er blant de mest krevende type bygg der fugefrie gulvsystemer benyttes gjennom at belegget skal beskytte betongen, først og fremst mot saltholdig vann, samtidig som det selv blir utsatt for stor slitasje fra biler med piggdekk. Gjennom å kombinere produktene fra Sto med Barrikadeproduktene, kan Hesselberg Bygg tilby løsninger for alle typer parkeringshus og alle arealene i et parkeringshus enten det dreier seg om kjelleretasje med fuktproblematikk, mellometasjer med eller uten bevegelser, lukkede eller åpne parkeringshus, toppetasje utsatt for vær og sollys, eller svingsoner og ramper med ekstra stor trafikkbelastning.

De viktigste tilskuddene til vår egen produktfamilie er StoPox 590 EP som er diffusjonsåpent, rissovebyggende og svært slitesterkt, samt StoPox TEP Multitop som er en hybrid mellom epoxy og polyuretan og med en unik kombinasjon av høy fleksibilitet og slitestyrke. Med disse produktene vil vi også tilfredsstille alle relevante krav når det gjelder NS-EN 1504-2 og NS-EN 13813 som er standardene som skal benyttes for å utarbeide spesifikasjoner. Hesselberg Bygg kan P-Hus!

Parkeringshus
Parkeringshus dekke fra Hesselberg Bygg