StoCretec Flooring kan ESD

ESD er ikke ESD….Misforstå overskriften rett. Ofte får vi forespørsel om å levere ESD-belegg uten nærmere angivelse av hvilke elektrostatiske egenskaper gulvet skal ha. Det finnes nemlig tre ulike kategorier ESD belegg som tjener ulike funksjoner og som må tilfredsstille ulike standarder;

ESD-belegg som skal forhindre eksplosjoner og som benyttes der det lagres/håndteres eksplosivt materiale. Egenskaper skal dokumenteres i henhold til TRBS 2153, også på ferdig installert gulv.

ESD-belegg som skal forhindre at elektrisk utstyr og utstyr som inneholder fintfølende elektriske komponenter blir ødelagt. Egenskaper skal dokumenteres i henhold til EN 61340-5-1 (07.2208) og ANSI/ESD-S.20.20-2007, også på ferdig installert gulv.

ESD-belegg som beskytter elektronisk utstyr og samtidig beskytter mennesker mot å pådra seg støt i miljøer der en kan bli utsatt for elektriske spenninger som nødvendiggjør dette. Egenskaper skal dokumenteres i henhold til DIN VDE 0100-410 (2007), også på ferdig installert gulv.

StoCretec Flooring AS kan nå tilby en bred portefølje av ESD-belegg som tilfredsstiller de ulike funksjonskravene, samt et sikkert system for jording.  Samtidig finnes det også andre valgmuligheter, slik som beleggtykkelse, farge og overflatestruktur  (grad av sklisikring).  Sammen med kunden vil vi alltid kunne finne fram til ESD-belegget med de riktige egenskapene, og som samtidig gir et enkelt vedlikehold og lang levetid.