Barrikade Steinbelegg på Loen Skylift

Da Dronning Sonja åpnet Loen Skylift lørdag 20.mai, der turister skal fraktes fra fjorden og 1011 meter over havet i en av verdens bratteste gondolbaner, skjedde det på et Barrikadedekke. Vi installerte totalt ca 700 m2 med Barrikade Steinbelegg grått fjell, med et underliggende fleksibelt sjikt i månedsskiftet april/mai.

Løsninger er valgt både på gondolstasjonen nede ved fjorden og ved endestasjonen der turistene kan nyte synet over Nordfjord, Briksdalsbreen og Jostedalsbreen. I tillegg er det installert ca 200 m2 med Steno Terrazzo (hvit med perlemor) i butikken ved fjordstasjonen.  Loen Skylift vil bli en spektakulær attraksjon i norsk turismes «gullrute» og det forventes 50 000 besøkende allerede det første året.

Barrikade Steinbelegg

Foto:NRK

Om Loen Skylift:

Skylift taubane i fjellet

Gondolbanen løfter turistene opp fra fjorden til fjellet Hoven på 1.011 meter. Den ordinære driften startet søndag 21. mai. Turen tar mellom fem og sju minutter hver vei. På det høyeste svever gondolen 173 meter over bakken. Banen stiger nesten 60 grader, noe som kan sammenlignes med å ta en heis 1000 meter rett opp. Oppe på toppen er det utsikt mot Skåla, Lovatnet, Jostedalsbreen, Olden og Nordfjorden.