Det tyske selskapet STO SE & Co. KGaA overtar As Sigurds Hesselberg´s datterselskap Hesselberg Bygg AS med virkning fra 1. juli 2016.

STO er en leverandør av et stort spekter av produkter og løsninger til byggeindustrien. De er også godt etablert i det samme markedet som Hesselberg Bygg; fugefrie gulvsystemer. Selskapet har en omsetning på ca 11,5 milliarder kroner. Hesselberg Bygg AS er en ledende aktør innenfor sitt markedsområde i Skandinavia og har en omsetning på ca. 100 millioner kroner.

For Hesselberg Bygg er STO SE & Co en ideell eier. De kan dra nytte av styrkene til en stor organisasjon som er aktive innenfor de samme produktområdene og anvender samme type teknologi, samtidig som det vil være positive synergier begge veier. Hesselberg Bygg vil også i framtiden være et eget selskap. Hovedkontor og produksjon vil fortsatt være lokalisert i Moss og organisasjonen forblir uendret.

Etter å ha vært eier siden 1935, er As Sigurd Hesselberg svært glad for at deres datterselskap blir overtatt av en sterk industriell aktør som vil gi Hesselberg Bygg de beste sjanser for å lykkes i framtiden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder i Hesselberg Bygg AS, Erik Grønner.